New sash windows

Wedi’i ddylunio a’i wneud ar gyfer cyd-grefftwr yn y sector adeiladu traddodiadol. Mae’r ffenestri modern hyn yn cynnwys gwydr dwbl a brwsys heb gynnwys brwsys ond gydag arddull draddodiadol tŷ canol y 19eg Ganrif yn Ne Orllewin Cymru. Nid yw’r gwydr yn gydnaws â phwti, felly gwnes i gleiniau onglog – rhai yn grwm – i gael golwg ffrâm pwdlyd.

Designed and made for a fellow craftsman in the traditional building sector. These modern windows include double glazing and draft excluding brushes but with the traditional style of a mid-late 19th Century house in South West Wales. The glass is not compatible with putty, so I made angled beads – some curved – to achieve the look of a puttied frame.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.